Home

SPECIES

Epocilla praetextata
(♂,♀)
THORELL, 1887

combinations
Epocilla praetextata (♂) THORELL, 1887: 378
Epocilla praetextata: (♀) THORELL 1891: 120

© Dr. Metzner 2020