Home

SPECIES

Eustiromastix major
(♂,♀)
SIMON, 1902

combinations
Eustiromastix major (♂) SIMON, 1902: 416
Eustiromastix major: (♀) GALIANO 1979: 174

synonyms
Eustiromastix affinis (♂) (CAPORIACCO, 1954)
Eustiromastix styliferus (♂) SIMON, 1902

© Dr. Metzner 2020