Home

SPECIES

Evarcha bicoronata
(♂)
(SIMON, 1901)

combinations
Pseudamycus bicoronatus (♂) SIMON, 1901: 64
Evarcha bicoronata: SIMON 1903: 733

© Dr. Metzner 2024