Home

SPECIES

Holcolaetis xerampelina
(♂,♀)
SIMON, 1885

combinations
Holcolaetis xerampelina (♀) SIMON, 1885: 394
Holcolaetis xerampelina: (♂) STRAND 1909: 181

© Dr. Metzner 2020