Home

SPECIES

Hyetussa cribrata
(♂,♀)
(SIMON, 1901)

combinations
Cerionesta (Cydonia) cribrata (♂,♀) SIMON, 1901: 158
Hyetussa cribrata: PETRUNKEVITCH 1911: 659
Hyetussa cribrata: (♂,♀) GALIANO 1976: 233

© Dr. Metzner 2020