Home

SPECIES

Hyllus plexippoides
(♂,♀)
SIMON, 1906

combinations
Hyllus plexippoides (♀) SIMON, 1906: 1175
Hyllus plexippoides: (♂) CLARK 1974: 18

synonyms
Hyllus lawrencei (♂,♀) (LESSERT, 1927)

© Dr. Metzner 2024