Home

SPECIES

Hypaeus porcatus
(♂)
(TACZANOWSKI, 1872)

combinations
Attus porcatus (♂) TACZANOWSKI, 1872: 53
Hypaeus porcatus: SIMON 1900: 45

© Dr. Metzner 2024