Home

SPECIES

Irura hamatapophysis
(♂,♀)
(PENG & YIN, 1991)

combinations
Kinhia hamatapophysis (♂,♀) PENG & YIN 1991: 35
Iura hamatapophysis: (♂,♀) PENG et al. 1993: 99 (lapsus)
Irura hamatapophysis: (♂,♀) SONG, ZHU & CHEN 1999: 532

© Dr. Metzner 2020