Home

SPECIES

Lapsias estebanensis
(♂)
SIMON, 1900

combinations
Lapsias estebanensis (♂) SIMON, 1900: 383

© Dr. Metzner 2020