Home

SPECIES

Lapsias tovarensis
(♂,♀)
SIMON, 1901

combinations
Lapsias tovarensis (♂,♀) SIMON, 1901: 435

© Dr. Metzner 2020