Home

SPECIES

Leptorchestes peresi
(♂,♀)
(SIMON, 1868)

combinations
Salticus Peresii (♂) SIMON, 1868: 709
Leptorchestes peresi SIMON 1871: 354
Leptorchestes Perezi: SIMON 1901: 524 (lapsus)
Leptorchestes peresi: (♂,♀) WESOŁOWSKA & SZEREMETA 2001: 233

© Dr. Metzner 2020