Home

SPECIES

Thyene sexplagiata
(♂)
(SIMON, 1909)

combinations
Mithion sexplagiatus (♂) SIMON, 1909: 426

© Dr. Metzner 2020