Home

SPECIES

Toxeus septemdentatus
(♂,♀)
(STRAND, 1907)

combinations
Myrmarachne maxillosa v. 7-dentata (♂) STRAND, 1907: 568
Myrmarachne maxillosa septemdentata: (♂) STRAND 1909: 99
Myrmarachne 7-dentata: (♂,♀) FENG 1990: 210
Toxeus septemdentatus: NENTWIG et al. 2019: 42
Myrmarachne maxillosa septemdentata: (♂,♀) PENG 2020: 252

© Dr. Metzner 2020