Home

SPECIES

Neaetha membrosa
(♂,♀)
(SIMON, 1868)

combinations
Attus membrosus (♂,♀) SIMON, 1868: 617
Ballus membrosus: THORELL 1875: 182
Neera membrosa: (♂,♀) SIMON 1876: 200
Neaetha membrosa: SIMON 1884
Neaetha membranosa: KRAUS 1955: 51 (lapsus)
Neaetha membranosa: BAUCHHENSS et. al. 1993: 52 (lapsus)
Neaetha mambranosa: WUNDERLICH 2008: 706 (lapsus)

synonyms
Neaetha albibarbis (♂) (SIMON, 1871)

© Dr. Metzner 2020