Home

SPECIES

Peckhamia picata
(♂,♀)
(HENTZ, 1846)

combinations
Synemosyna picata (♀) HENTZ, 1846: 370
Synageles picata: (♀) PECKHAM & PECKHAM 1888: 94
Synageles picata: (♂,♀) EMERTON 1891: 250
Peckhamia picata: SIMON 1901: 495

© Dr. Metzner 2024