Home

SPECIES

Plexippoides annulipedis
(♂,♀)
(SAITO, 1939)

combinations
Plexippus annulipedes (♀) SAITO, 1939: 40
Plexippus annulipedes: (♂,♀) KATAOKA 1970: 48
Plexippoides annulipedes: PRÓSZYŃSKI 1976: 187

© Dr. Metzner 2024