Home

SPECIES

Thiania latefasciata
(juv.)
(SIMON, 1887)

combinations
Euophrys latefasciata (juv.) SIMON, 1877: 56
Pselcis latefasciata: SIMON 1903: 823,825
Thiania latefasciata: ZHANG & MADDISON 2015: 32

© Dr. Metzner 2024