Home

SPECIES

Saitis barbipes
(♂,♀)
(SIMON, 1868)

combinations
Attus barbipes (♂,♀) SIMON, 1868: 563
Euophrys barbipes: CANESTRINI & PAVESI 1868: 821
Saitis barbipes: (♂,♀) SIMON 1876: 169
Attus barbipes: LEBERT 1877: 308

synonyms
Saitis blandus (♀) (BLACKWALL, 1870)
Saitis santaeeufemiae (♂,♀) KOLOSVARY, 1938
Saitis scriptus (♂,♀) (SIMON, 1868)

© Dr. Metzner 2024