Home

SPECIES

Mopiopia gounellei
(♂)
(SIMON, 1902)

combinations
Tariona gounellei (♂) SIMON, 1902: 383
Mopiopia gounellei: ZHANG & MADDISON 2015: 20

© Dr. Metzner 2023