Home

SPECIES

Telamonia comosissima
(♂)
(SIMON, 1885)

combinations
Maevia comosissima (♂) SIMON, 1885: 387
Telamonia comosissima: (♂) SIMON 1901: 540

© Dr. Metzner 2020