Home

SPECIES

Thiratoscirtus capito
(♂,♀)
SIMON, 1903

combinations
Theratoscirtus capito (♂) SIMON, 1903: 111
Thiratoscirtus capito: (♀) SIMON 1910: 435

© Dr. Metzner 2024