Home

SPECIES

Sigytes paradisiacus
(♂)
SIMON, 1902

combinations
Sigytes paradisiacus (♂) SIMON, 1902: 401
Sigytes paradisiaca: SIMON 1903: 727

© Dr. Metzner 2023