Home

SPECIES

Stoidis pygmaea
(♂,♀)
(PECKHAM & PECKHAM, 1893)

combinations
Prostheclina pygmaea (♂,♀) PECKHAM & PECKHAM, 1893: 702
Stoidis pygmaea: SIMON 1901: 658

© Dr. Metzner 2023