Home

SPECIES

Yllenus flavociliatus
(♂,♀)
SIMON, 1895

combinations
Yllenus flavociliatus (♂,♀) SIMON, 1895: 343
Yllenus humiger flavociliatus: SIMON 1895
Yllenus hamifer flavociliatus: SIMON 1937: 1257

© Dr. Metzner 2020