Home

SPECIES

Corythalia opima
(♂,♀)
(PECKHAM & PECKHAM, 1885)

combinations
Jotus opimus (♂,♀) PECKHAM & PECKHAM, 1885: 71
Dynamius opimus: SIMON 1888: 205
Sidusa opima: (♂,♀) F. O. PICKARD-CAMBRIDGE 1901: 219
Dynamius opimus: (♀) PECKHAM & PECKHAM 1901: 337
Corythalia opima: SIMON 1901: 652

synonyms
Corythalia fulvoguttata (♀) (F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901)

© Dr. Metzner 2024