Home

SPECIES

Zygoballus rufipes
(♂,♀)
PECKHAM & PECKHAM, 1885

combinations
Zygoballus rufipes (♂) PECKHAM & PECKHAM, 1885: 82
Zygoballus rufipes: (♂,♀) F. O. PICKARD-CAMBRIDGE 1901: 291

synonyms
Zygoballus bettini (♂,♀) PECKHAM & PECKHAM, 1888
Zygoballus mundus (♀) (O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1896)
Zygoballus strenuus (♀) PECKHAM & PECKHAM, 1896

© Dr. Metzner 2024