Home

SPECIES

Zygoballus tibialis
(♂,♀)
F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901

combinations
Zygoballus tibialis (♂,♀) F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901: 292

© Dr. Metzner 2024