Home

SPECIES

Beata magna
(♀)
PECKHAM & PECKHAM, 1895

combinations
Beata magna (♀) PECKHAM & PECKHAM, 1895: 168
Bianor magnus: SIMON 1901: 638
Beata magna:SIMON 1903: 841

© Dr. Metzner 2024