Home

SPECIES

Orientattus hongkong
(♀)
(SONG, XIE, ZHU & WU, 1997)

combinations
Pancorius hongkong (♀) SONG, XIE, ZHU & WU, 1997: 151
Orientattus hongkong: CALEB 2020: 4

© Dr. Metzner 2020