Home

SPECIES

Synagelides yunnan
(♂,♀)
SONG & ZHU, 1998

combinations
Synagelides yunnan (♀) SONG & ZHU, 1998: 27
Synagelides yunnan: (♂,♀) WU, YUAN & ZHANG 2017: 27

© Dr. Metzner 2024