Home

SPECIES

Tusitala lyrata
(♂,♀)
(SIMON, 1902)

combinations
Blaisea lyrata (♂) SIMON, 1902: 723
Tusitala lyrata: (♂,♀) WESOŁOWSKA & TOMASIEWICZ 2003: 719

synonyms
Tusitala bicalcarata (♂) (SIMON, 1909)

© Dr. Metzner 2024