Home

SPECIES

Pristobaeus taveuniensis
(♂)
(PATOLETA, 2008)

combinations
Palpelius taveuniensis (♂) PATOLETA, 2008: 722
Pristobaeus taveuniensis: ZHANG & MADDISON 2015: 28

© Dr. Metzner 2020