Home

SPECIES

Corusca wuzhishanensis
(♂,♀)
ZHOU & LI, 2013

combinations
Corusca wuzhishanensis (♂,♀) ZHOU & LI, 2013: 10

© Dr. Metzner 2023