Home

SPECIES

Sinoinsula limuensis
(♂,♀)
(ZHOU & LI, 2013)

combinations
Insula limuensis (♂,♀) ZHOU & LI, 2013: 13
Sinoinsula limuensis: ZHOU & LI 2013: 95

© Dr. Metzner 2023