Home

SPECIES

Gelotia zhengi
(♂,♀)
CAO & LI, 2016

combinations
Gelotia zhengi (♂) CAO & LI, in CAO, LI & ŻABKA, 2016: 78
Gelotia zhengi (♂,♀) WANG & LI 2020: 41

© Dr. Metzner 2024