Home

SPECIES

Chalcotropis pennata
(♂)
SIMON, 1902

combinations
Chalcotropis pennatus (♂) SIMON, 1902: 378
Chalcotropis pennata: SIMON 1903: 777

© Dr. Metzner 2023