Home

SPECIES

Chrysilla lauta
(♂,♀)
THORELL, 1887

combinations
Chrysilla lauta (♂) THORELL, 1887: 387
Chrysilla lanta: SHERRIFFS 1931: 540 (lapsus)
Chrysilla lauta: (♂,♀) YAMASAKI et al. 2018: 27

synonyms
Chrysilla longiventris (♂) SIMON, 1903

© Dr. Metzner 2023