Home

DISTRIBUTION

Evarcha werneri
(♂,♀)
(SIMON, 1906)

Distribution

Egypt, Ethiopia, Namibia, South Africa, South Sudan, Tanzania, Uganda,

© Dr. Metzner 2024