Home

DISTRIBUTION

Thyene striatipes
(♂,♀)
(CAPORIACCO, 1939)

Distribution

Ethiopia, Kenya,

© Dr. Metzner 2020