Home

DISTRIBUTION

Proszynskia diatreta
(♂,♀)
(SIMON, 1902)

Distribution

India,

© Dr. Metzner 2020