Home

ILLUSTRATIONS

Tarne dives
(♂,♀)
SIMON, 1885

Drawings

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29888
Tarne dives - ♂ - palpal organ

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29889
Tarne dives - ♂ - palpal organ

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29890
Tarne dives - ♂ - palpal organ

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29891
Tarne dives - ♂ - palpal organ

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29892
Tarne dives - ♂ - cheliceral dentition

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29893
Tarne dives - ♀ - epigyne

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: D-29894
Tarne dives - ♀ - internal structure of epigyne

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6597
Tarne dives - ♂ - habitus

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6599
Tarne dives - ♂ - chelicera, proximal view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6600
Tarne dives - ♂ - carapace, lateral view.

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6594
Tarne dives - ♂ - palp, ventral view. Scale: 0.1 mm

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6595
Tarne dives - ♂ - palp, prolateral view. Scale: 0.1 mm

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6596
Tarne dives - ♀ - epigyne. Scale: 0.1 mm

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: D-6598
Tarne dives - ♀ - vulva. Scale: 0.1 mm

PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP 1-172

Fig.: D-2929
Tarne dives - ♀ - Ogoue

PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP 1-172

Fig.: D-2930
Tarne dives - ♀ - Ogoue

PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP 1-172

Fig.: D-2931
Tarne dives - ♀ - Ogoue

CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae. Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33466
Tarne dives - ♀ - epigyne

CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae. Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33469
Tarne dives - ♂ - palp

CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae. Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33470
Tarne dives - ♂ - palp

CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae. Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33471
Tarne dives - ♂ - palp

SIMON, E. (1903)

Histoire naturelle des Araignées. Deuxiéme Edition. Paris (Roret) 2 (4): 669-1080

Fig.: D-21622
Tarne dives - ♂

Photos

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1391
Tarne dives - ♂ - habitus, dorso-lateral view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1392
Tarne dives - ♂ - carapace, dorsal view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1393
Tarne dives - ♂ - face, anterio-lateral view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1394
Tarne dives - ♀ - habitus, dorsal view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1395
Tarne dives - ♀ - carapace, dorsal view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1396
Tarne dives - ♀ - face, anterio-lateral view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1397
Tarne dives - ♂ - palp, prolateral view

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae). 38: 427-432

Fig.: F-1398
Tarne dives - ♂ - palp, ventral view

WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria). 62 (4): 733-772

Fig.: F-3704
Tarne dives - ♂

© Dr. Metzner 2024