Home

ILLUSTRATIONS

Marpissa tigrina
(♀)
TIKADER, 1965

Drawings

TIKADER, B. K. (1965)

A new species of spider of genus Marpissa (Salticidae) from India. Sci. & Cult. 31: 261-262

Fig.: D-38195
Marpissa tigrina - ♀ - dorsal view

TIKADER, B. K. (1965)

A new species of spider of genus Marpissa (Salticidae) from India. Sci. & Cult. 31: 261-262

Fig.: D-38196
Marpissa tigrina - ♀ - epigyne

© Dr. Metzner 2024