Home

REFERENCES

Neon pixii
(♂,♀)
GERTSCH & IVIE, 1955


GERTSCH, W. J. & IVIE, W. (1955)
The spider genus Neon in North America. Amer. Mus. Novit., New York 1743: 1-17.

PRÓSZYŃSKI, J. (1971)
Catalogue of Salticidae (Aranei) specimens kept in major collections of the world. Ann. Zool., Warszawa 28 (17): 367-519.

PRÓSZYŃSKI, J. (1975)
Remarks on the origin and composition of the salticidae fauna of the nearctic region. Proc. 6th. Int. Arachn. Congr. (Amsterdam 1974) 216-221.

PRÓSZYŃSKI, J. (1976)
Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rdzina Salticidae regionow palearktycznego i nearktycznego. Wyższa Szkola Pedagogiczna Siedlcach 6: 260 pp.

PRÓSZYŃSKI, J. (1987)
Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP 1-172.

PRÓSZYŃSKI, J. (1990)
Catalogue of Salticidae (Araneae): Synthesis of Quotations in the World Literature since 1940, with Basic Taxonomic Data since 1758. Siedlce 366 pp.

RICHMAN, D. B. & CUTLER, B. (1978)
A list of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the United States and Canada. PECKHAMIA, Simpsonville 1 (5): 82-110.

SEO, B. K. (1995)
A new species of genus Neon (Araneae, Salticidae) from Korea. Korean J. syst. Zool. 11: 323-327.

© Dr. Metzner 2024