Home

REFERENCES

Aelurillus latebricola
(♀)
SPASSKY, 1941


ANDREEVA, E. M. (1975)
Distribution and ecology of spiders (Aranei) in Tadjikistan. Fragm. faun. Warszawa 20 (19): 323-352.

ANDREEVA, E. M. (1976)
[Paiki Tadzhikistana] Spinnen aus Tadshikistan. Dyushanbe 1-196.

MIKHAILOV, K. G. (1996)
A checklist of the spiders of Russia and other territories of the former USSR. Arthropoda Selecta, Moscow 5: 75-137.

MIKHAILOV, K. G. (1997)
Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Zoological Museum, Moscow State University Moscow 416 pp.

NENILIN, A. B. (1984)
[Materials on the fauna of the spider family Salticidae of the USSR. I. Catalog of the Salticidae of central Asia]. In: UTOSCHKIN (ed.): [Fauna and ecology of Arachnids]. Fauna and Ecology of Arachnids; Univ. of Perm 6-37.

NENILIN, A. B. (1985)
[Materials on the fauna of the spider family Salticidae of the USSR. II. Results of the study in the USSR.]. Trudy. zool. Inst. Leningrad 139: 129-134.

PRÓSZYŃSKI, J. (1976)
Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rdzina Salticidae regionow palearktycznego i nearktycznego. Wyższa Szkola Pedagogiczna Siedlcach 6: 260 pp.

PRÓSZYŃSKI, J. (1987)
Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP 1-172.

PRÓSZYŃSKI, J. (1990)
Catalogue of Salticidae (Araneae): Synthesis of Quotations in the World Literature since 1940, with Basic Taxonomic Data since 1758. Siedlce 366 pp.

ROEWER, C. Fr. (1954)
Katalog der Araneae von 1758 bis 1940 2. Band (Salticiformia, Cribellata). Inst.Roy.Sc.Nat.Bel. 975-1279.

SOKOLOV, Y. N. (1979)
The jumping spiders of the USSR (Araneae: Salticidae). PECKHAMIA, Simpsonville 1 (6): 122-125.

SPASSKY, S. A. (1941)
Araneae palaearcticae novae VI. Folia Zool. Hydrobiol. 11 (1): 12-26.

© Dr. Metzner 2014