Home

REFERENCES

Tapsatella albocastanea
(♂,♀)
RUBIO, STOLAR & NADAL, 2020


RUBIO, G. D., STOLAR, C. E., NADAL, M. F. & BAIGORRIA, J. E. (2020)
The jumping spider Tapsatella albocastanea, a new genus and species from Argentina (Araneae: Salticidae: Freyina). PECKHAMIA, Simpsonville 203.1: 1-9.

© Dr. Metzner 2014