Home

SPECIES

Lapsias cyrboides
(♂,♀)
SIMON, 1900

combinations
Lapsias cyrboides (♂,♀) SIMON, 1900: 384
Lapsias cyrboides: (♂,♀) GALIANO 1963: 380

© Dr. Metzner 2020